Så mycket bör din lön vara som systemutvecklare. Jämförelse och statistik.

Vi har jämfört lön för systemutvecklare så att du har ett bra underlag när du ska förhandla om lön i nästa lönesamtal, eller när du behöver veta vad du kan kräva i ingångslön. Här sammanställer vi och jämför systemutvecklares löner från flera olika källor.

Systemutvecklare som vill veta vilken lön han kan förvänta sig.

Vad är den genomsnittliga lönen för systemutvecklare och vad påverkar den? Det går vi igenom nu. Som systemutvecklare spelar du en ovärderlig roll i att skapa och underhålla programvara och system som driver företag och organisationer framåt. Din expertis och tekniska kunskap är mycket efterfrågad på arbetsmarknaden.

När det kommer till lön för systemutvecklare påverkas den av flera faktorer. Generellt sett har de som har arbetat inom branschen under en längre tid högre löner. Utbildning kan också spela en roll i att påverka din lön. Ytterligare faktorer inkluderar arbetsgivarens bransch, företagets storlek och geografiska läge. Vissa platser, t.ex. storstäder, erbjuder högre lön på grund av de högre levnadskostnaderna i området eller på grund av brist på tillgänglig arbetskraft. Låt oss dyka in i statistiken.

Vad är en systemutvecklare?

Systemutvecklare är specialister inom IT-branschen som arbetar med att skapa och underhålla mjukvarusystem. Deras roll är avgörande för att driva företag och organisationer framåt genom att utveckla effektiva och användarvänliga system. Systemutvecklare behärskar olika programmeringsspråk och tekniker för att kunna skapa skräddarsydda lösningar för sina användare. Deras arbete kan omfatta allt från att utforma och implementera nya system till att underhålla och uppgradera befintliga.

För att bli en framgångsrik systemutvecklare krävs det både teknisk kunskap och kreativ problemlösningsförmåga. Det är viktigt att kunna förstå och analysera användarnas behov för att kunna skapa effektiva och användarvänliga system. Eftersom tekniken ständigt utvecklas är det också viktigt för systemutvecklare att hålla sig uppdaterade och lära sig nya tekniker och verktyg.

Systemutveckling är en dynamisk och spännande karriärväg som erbjuder många möjligheter till personlig och professionell utveckling. Nu när vi har förstått vikten av systemutvecklare, låt oss titta närmare på de faktorer som påverkar deras lön.

Faktorer som påverkar lönen för systemutvecklare

Att förstå vilka faktorer som påverkar den genomsnittliga lönen för systemutvecklare är viktigt för att kunna göra en realistisk bedömning av vilken lön du kan förvänta dig. Nedan kommer vi att diskutera några av de viktigaste faktorerna.

Utbildning och erfarenhet för systemutvecklare

Erfarenhet spelar en betydande roll när det kommer till att bestämma lönen för systemutvecklare. Ju mer erfarenhet du har inom branschen, desto större möjlighet har du att förhandla om högre lön. Arbetsgivare värdesätter ofta erfarenhet då det visar på att du har kunskap och färdigheter som kan tillämpas direkt på arbetsplatsen.

Utbildning är också en viktig faktor som kan påverka lönen för systemutvecklare. En högre utbildningsnivå kan ge dig en konkurrensfördel och öka dina chanser att få en högre lön. Utbildningen ger dig ett slags bevis på din kunskap som systemutvecklare.

Platsens och levnadskostnadernas inverkan på systemutvecklares löner

Geografisk placering kan påverka den genomsnittliga lönen för systemutvecklare. Vissa områden har högre levnadskostnader och därmed högre lönenivåer för att kompensera för detta. Större städer tenderar att erbjuda högre löner på grund av den ökade konkurrensen om talang och de högre kostnaderna för att leva och arbeta där. Enligt Jobnet (2024) så är din som systemutvecklare höst i Stockholm. På samma sätt så kan vi anta att din lön som systemutvecklare i Göteborg generellt kommer att vara högre än som systemutvecklare i Malmö.

Det är viktigt att tänka på att även om en plats kan erbjuda högre lön, så kan det även finnas andra faktorer som påverkar din övergripande livskvalitet och ekonomiska välbefinnande. Det är viktigt att göra en helhetsbedömning innan man eventuellt flyttar på grund av en högre lönenivå.

Branschens efterfrågan och arbetsmarknadsvillkor

Efterfrågan på systemutvecklare inom olika branscher kan påverka den genomsnittliga lönen. Vissa branscher, som till exempel finans och teknik, är mer benägna att betala högre löner för systemutvecklare på grund av att de har en större ekonomi att röra sig med och en större roll i att driva innovation och utveckling.

Arbetsmarknadsförhållanden kan också påverka lönen för systemutvecklare. Om det råder brist på kompetens inom området kan arbetsgivare vara villiga att erbjuda högre löner för att attrahera och behålla talang. Å andra sidan kan arbetsmarknader med hög konkurrens leda till lägre lönenivåer.

Så mycket tjänar en systemutvecklare

Systemutvecklares löner skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Enligt SCB (2024) så är den genomsnittliga lönen högre för män än för kvinnor. Män tjänar i genomsnitt 51200 kr per månad, medan lönen för kvinnor är 48500 kr per månad. Detta är en skillnad på 2700 kr per månad, eller 32400 kr på ett år.

Tittar vi på lönen per åldersgrupp hos systemutvecklare så ser vi att den generellt stiger med tiden enligt SCB (2024). När vi jämför åldersgrupperna hos män och kvinnor så ser kurvorna relativt paralella ut, men gemensamt för alla åldersgrupper förutom den yngsta, är att kvinnorna tjänar mindre än männen. Sista åldergruppen saknade data för kvinnor hos SCB.

Unionen (2024) väljer istället att presentera sin lönedata i svårighetsnivåer utifrån hur avancerade arbetsuppgifter systemutvecklaren har. Unionen har definierat följande svårighetsnivåer:

  • Svårighetsnivå 1: “Analyserar och bedömer programförutsättningar, specificerar program samt programmerar. Testar och dokumenterar program.”
  • Svårighetsnivå 2: “Medverkar i utveckling av IT-projekt eller förvaltar existerande IT-system och svarar för utveckling och förvaltning av delsystem. Leder delprojekt eller mindre projekt.”
  • Svårighetsnivå 3: “Leder utveckling av nya eller förvaltning av existerande system ifråga om omfattande och komplicerade system, från framtagning av förstudie och kravspecifikation till att systemets tagits i drift hos användare.”

Unionen har, istället för en genomsnittlig summa per svårighetsnivå, valt att presentera sin data i intervall (se graf nedan).

Jämförelse lön för systemutvecklare

När vi jämför data över systemutvecklares löner från Jobnet (2024), SCB (2024) och Unionen (2024) så ser vi att lönerna stämmer överrens relativt bra.

Enligt Jobnet (2024) så är den genomsnittliga lönen för systemutvecklare 50900 kr. Denna siffra stöds även av SCB (2024) som sätter den genomsnittliga lönen till 50700 kr.

Unionen (2024) väljer istället att ange lönerna i intervall, där lönen kan sträcka sig från 37000 kr upp till 65000 kr beroende på ansvarsområde och vilket jobb som utförs.

Sammanfattningsvis så kan vi anta följande: Den genomsnittliga lönen för systemutvecklare är ca 50800 kr, och du bör ligga i intervallet 37000 - 65000 kr per månad i lön. Hos Talangio får du själv sätta ditt löneanspråk. Om du är nyfiken på att utforska nya jobbmöjligheter som systemutvecklare så kan du skapa en profil.

Utvecklare? Skapa en anonym profil och få erbjudanden från företag.

Hur du kan öka din lön som systemutvecklare

De flesta ökar sin lön genom årliga lönesamtal. Sveriges Ingenjörer (2023) menar istället att det bästa sättet att öka din lön är genom att byta jobb. År 2022 var den genomsnittliga löneökningen för de som bytte jobb 22% (Sveriges Ingenjörer, 2023).

Tips för att förhandla fram en högre lön som systemutvecklare

Att förhandla om en högre lön som systemutvecklare kan vara en utmaning, men det är viktigt att vara förberedd. Här är några tips som kan hjälpa dig att förhandla om en högre lön:

  1. Undersök genomsnittliga löner inom din bransch och i din region för att ha en referenspunkt att utgå ifrån (t.ex. genom att läsa denna artikel).
  2. Lägg vikt på din erfarenhet och utbildning som visar på din kompetens och värde på arbetsmarknaden.
  3. Fokusera på dina prestationer och resultat som du har uppnått i tidigare roller för att visa på din förmåga att leverera resultat som kan vara till nytta för arbetsgivaren.
  4. Var beredd på att förhandla inom andra områden som kan vara värdefulla för dig, till exempel flexibel arbetstid, längre semester, eller möjlighet till utbildning och utveckling inom arbetet.

Slutsats och avslutande tankar om löner för systemutvecklare

Den genomsnittliga lönen för systemutvecklare påverkas av flera faktorer, inklusive erfarenhet, utbildning, geografisk placering och bransch. Det är viktigt att göra en grundlig undersökning och bedömning av dessa faktorer för att kunna göra en realistisk bedömning av den förväntade lönen.

För att öka dina chanser att få en högre lön, se till att investera i din utbildning och kompetens, håll dig uppdaterad med de senaste trenderna inom branschen och var beredd att förhandla vid lönesamtal. Kom ihåg att lönen är en viktig del av ditt arbete, men inte den enda faktorn att överväga när du väljer en karriär som systemutvecklare.

Källor

Jobnet (2024) https://jobnet.se/lonestatistik/systemutvecklare-programmerare-fg7B_yov_smw. Hämtad 2024-02-20.

SCB (2024) https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/Search?lon=systemutvecklare. Hämtad 2024-02-20.

Unionen (2024) https://www.unionen.se/rad-och-stod/om-lon/marknadsloner/systemutvecklare. Hämtad 2024-02-21.

Sveriges Ingenjörer (2023) https://www.sverigesingenjorer.se/lon/forhandla-din-lon/forhandla-din-lon-nar-du-byter-jobb/. Hämtad 2024-02-20.

Utforska nya jobbmöjligheter

Vi hjälper dig som utvecklare att utforska nya jobb. Skapa en anonym profil idag och få erbjudanden från företag!

Läs mer

Så hittar du jobb som utvecklare 2024

Så hittar du jobb som utvecklare 2024

Hur hittar man jobb som utvecklare? Vi går igenom portfolio, kodtest, jobbsajter, intervjutips och trender. Om du är utvecklare som är nyfiken på nytt jobb - då är denna artikel för dig.

Vi testar AI-verktyg för frontend-utvecklare

Vi testar AI-verktyg för frontend-utvecklare

Det är nog ingen som missat AI-boomen det senaste året. Med AI så kan vi skapa riktigt användbara verktyg. Vi har testat några AI-verktyg för frontend-utvecklare!

Vad tjänar en frontend-utvecklare? Lön och trender [2024]

Vad tjänar en frontend-utvecklare? Lön och trender [2024]

Lön varierar för frontend-utvecklare. Genom att lägga ihop lönedata från olika källor så kan vi anta att en genomsnittlig lön för frontend-utvecklare är ca 40 000 till 50 000 kr per månad.